Post page Sally Dasouki Sally Dasouki-Melbourne, Victoria, Australia | Itycoon
Sally Dasouki Sally Dasouki-Melbourne, Victoria, Australia (e27.co)
I am Sally Dasouki, born and brought up at Melbourne, Victoria,Australia. I have done my graduation and post graduation in English.